Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της αφαίρεσης.

Αρχεία

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.
1,60 €
0,80 €

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση της αφαίρεσης.

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.
1,60 €
0,80 €

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.

Σχέδιο μαθήματος για την κατανόηση της αφαίρεσης. Περιλαμβάνει ομαδικές δραστηριότητες, πρόταση διαδραστικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.
1,60 €
0,80 €

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.

Παρουσίαση για την κατανόηση της αφαίρεσης.