Το συμπλήρωμα.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του συμπληρώματος στην αφαίρεση.

Αρχεία

Το συμπλήρωμα.
1,60 €
0,80 €

Το συμπλήρωμα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση του συμπληρώματος στην αφαίρεση.

Το συμπλήρωμα.
1,60 €
0,80 €

Το συμπλήρωμα.

Σχέδιο μαθήματος για κατανόηση του συμπληρώματος στην αφαίρεση. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.

Το συμπλήρωμα.
1,60 €
0,80 €

Το συμπλήρωμα.

Παρουσίαση για την κατανόηση του συμπληρώματος στην αφαίρεση.