Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της αφαίρεσης με αφαιρετέο μεγάλο αριθμο.

Αρχεία

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.
1,60 €
0,80 €

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση της αφαίρεσης με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.
1,60 €
0,80 €

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.

Σχέδιο μαθήματος για την κατανόηση της αφαίρεσης με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.
Περιλαμβάνει επιτραπέζιο παιχνίδι και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.
1,60 €
0,80 €

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.

Παρουσίαση για την κατανόηση της αφαίρεσης με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.