Διάκριση των συμβολών «+» και «-».

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διάκρισης μεταξύ πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Αρχεία

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».
1,60 €
0,80 €

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση της διάκρισης μεταξύ πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».
1,60 €
0,80 €

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».

Σχέδιο μαθήματος για την κατανόηση της διάκρισης μεταξύ πρόσθεσης και αφαίρεσης.
Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού.

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».
1,60 €
0,80 €

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».

Παρουσίαση για την κατανόηση της διάκρισης μεταξύ πρόσθεσης και αφαίρεσης.