Μοτίβα

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των μοτίβων.

Αρχεία

Μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Μοτίβα

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση των μοτίβων.

Μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Μοτίβα

Σχέδιο μαθήματος για την κατανόηση των μοτίβων. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού.

Μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Μοτίβα

Παρουσίαση για την κατανόηση των μοτίβων.