Βρέθηκαν 63 ενότητες

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.
Δ Δημοτικού

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη των βασικών μαθηματικών εννοιών της Δ τάξης.

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.
Δ Δημοτικού

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Εκτιμούμε, προσθέτουμε και πολλαπλασιάζουμε τετραψήφιους αριθμούς.

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000
Δ Δημοτικού

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Ανάγνωση, γραφή και αξία θέσης στους αριθμούς έως το 20.000.

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.
Δ Δημοτικού

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Ανάλυση των αριθμών έως το 20.000 και διάκριση τους σε μονούς – ζυγούς.

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.
Δ Δημοτικού

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Ορίζονται οι έννοιες της τεθλασμένης γραμμής και του πολυγώνου. Παρουσιάζονται τα βασικά πολύγωνα και ο τρόπος που υπολογίζουμε την περίμετρο τους.

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.
Δ Δημοτικού

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε τα βασικά είδη διαγραμμάτων και πώς να αντλούμε πληροφορίες από αυτά.

Σελίδα 1 από 11