Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ανάλυση των αριθμών έως το 20.000 και διάκριση τους σε μονούς – ζυγούς.

Αρχεία

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την ανάλυση, την σύγκριση και την διάκριση σε μονούς – ζυγούς ως το 20.000.

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.

Παρουσίαση της ανάλυσης και σύγκρισης των αριθμών έως το 20.000.