Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε τα βασικά είδη διαγραμμάτων και πώς να αντλούμε πληροφορίες από αυτά.

Αρχεία

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.
1,60 €
0,80 €

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών μέσα από διαγράμματα.

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.
1,60 €
0,80 €

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.
1,60 €
0,80 €

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 1.Δίνονται μαζί και οι λύσεις.

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.
1,60 €
0,80 €

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.

Παρουσίαση της οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών με διαγράμματα.