Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκτιμούμε, προσθέτουμε και πολλαπλασιάζουμε τετραψήφιους αριθμούς.

Αρχεία

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού τετραψήφιων αριθμών.

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.

Παρουσίαση για τους τετραψήφιους αριθμούς.