Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Επανάληψη των βασικών μαθηματικών εννοιών της Δ τάξης.

Αρχεία

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για επανάληψη της Γ τάξης.

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.

Επαναληπτική παρουσίαση της Γ τάξης.