Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ανάγνωση, γραφή και αξία θέσης στους αριθμούς έως το 20.000.

Αρχεία

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την ανάγνωση, την γραφή και την αξία θέσης στους αριθμούς έως το 20.000.

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000

Παρουσίαση της ανάγνωσης, της γραφής και της αξίας θέσης των αριθμών έως το 20.000.