Μαθαίνω για τα πολύγωνα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ορίζονται οι έννοιες της τεθλασμένης γραμμής και του πολυγώνου. Παρουσιάζονται τα βασικά πολύγωνα και ο τρόπος που υπολογίζουμε την περίμετρο τους.

Αρχεία

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την αναγνώριση των βασικών πολυγώνων και τον υπολογισμό της περιμέτρου τους.

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα πολύγωνα.

Παρουσίαση της τεθλασμένης γραμμής και των πολυγώνων.