Βρέθηκαν 207 ενότητες

28η Οκτωβρίου 1940
Α Δημοτικού

28η Οκτωβρίου 1940

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μία διαφορετική προσέγγιση για την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Στην εκπαιδευτική προσέγγιση περιλαμβάνονται και οι βασικοί κανόνες για την παρακολούθηση της σχολικής γιορτής.

Η οικογένεια
Α Δημοτικού

Η οικογένεια

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται εδώ πραγματεύεται γενικούς κανόνες ταξινόμησης στις μορφές των οικογενειών, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με ιδιαίτερη μορφή.

Πώς ζούμε στην οικογένειά μου;
Α Δημοτικού

Πώς ζούμε στην οικογένειά μου;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο του μαθήματος περιλαμβάνει μία θεατρική προσέγγιση του θέματος, μέσω της οποίας οι μαθητές μεταφέρουν καθημερινά περιστατικά της οικογενειακής ζωής.

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;
Α Δημοτικού

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει το φύλλο εργασίας των μαθητών, την παρουσίαση Power Point καθώς και το σχέδιο μαθήματος τα οποία είναι εναρμονισμένα πλήρως με τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Η οικογένειά μου έχει ιστορία
Α Δημοτικού

Η οικογένειά μου έχει ιστορία

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Η ενότητα του χρόνου έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές μας. Η εκπαιδευτική προσέγγιση στην ενότητα αυτή είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να δημιουργηθούν στέρεες βάσεις γνώσης για τις επόμενες τάξεις.

Η δική μου ιστορία
Α Δημοτικού

Η δική μου ιστορία

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο προκρίνουμε την καταγραφή των πληροφοριών με άμεσο και σαφή τρόπο με ένα παιχνιδιάρικο φύλλο εργασίας.

Σελίδα 2 από 35