Πώς ζούμε στην οικογένειά μου;

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
2 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο του μαθήματος περιλαμβάνει μία θεατρική προσέγγιση του θέματος, μέσω της οποίας οι μαθητές μεταφέρουν καθημερινά περιστατικά της οικογενειακής ζωής.

Αρχεία

Πώς ζούμε στην οικογένειά μου;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στην οικογένειά μου;

Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες για την επιτυχία των διδακτικών στόχων του μαθήματος.

Πώς ζούμε στην οικογένειά μου;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στην οικογένειά μου;

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τον διδάσκοντα να διεκπεραιώσει τη διδακτική διαδικασία.