28η Οκτωβρίου 1940

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία διαφορετική προσέγγιση για την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Στην εκπαιδευτική προσέγγιση περιλαμβάνονται και οι βασικοί κανόνες για την παρακολούθηση της σχολικής γιορτής.

Αρχεία

28η Οκτωβρίου 1940
1,60 €
0,80 €

28η Οκτωβρίου 1940

Στην εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση γίνεται η πρώτη επαφή των μαθητών με τις πηγές από άρθρα των εφημερίδων της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

28η Οκτωβρίου 1940
1,60 €
0,80 €

28η Οκτωβρίου 1940

Το σχέδιο μαθήματος για την επέτειο του 1940, περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την διαχείριση του υλικού ώστε οι μαθητές να έχουν τη σωστή πρώτη επαφή με τις πηγές της ιστορίας.

28η Οκτωβρίου 1940
1,60 €
0,80 €

28η Οκτωβρίου 1940

Οι προτάσεις του σχεδίου μαθήματος πλαισιώνονται με τον καλύτερο τρόπο από την παρουσίαση Power Point, όπου με κατάλληλα επιλεγμένο υλικό διατηρείται η συγκέντρωση των μαθητών.