Η δική μου ιστορία

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
2 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο προκρίνουμε την καταγραφή των πληροφοριών με άμεσο και σαφή τρόπο με ένα παιχνιδιάρικο φύλλο εργασίας.

Αρχεία

Η δική μου ιστορία
1,60 €
0,80 €

Η δική μου ιστορία

Ένα παιχνιδιάρικο φύλλο εργασίας προσιτό στους μαθητές μας, βοηθάει στην καταγραφή απλών πληροφοριών, πετυχαίνοντας τους διδακτικούς μας στόχους.

Η δική μου ιστορία
1,60 €
0,80 €

Η δική μου ιστορία

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες του μαθήματος.