Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει το φύλλο εργασίας των μαθητών, την παρουσίαση Power Point καθώς και το σχέδιο μαθήματος τα οποία είναι εναρμονισμένα πλήρως με τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Αρχεία

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;
1,60 €
0,80 €

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες που κρατούν το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο και βοηθούν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;
1,60 €
0,80 €

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Το σχέδιο μαθήματος περιέχει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες της διδασκαλίας ώστε να παρέχει σιγουριά στον διδάσκοντα κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας.

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;
1,60 €
0,80 €

Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

Η παρουσίαση Power Point συνοδεύει το φύλλο εργασίας των μαθητών κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών στην πορεία της διδασκαλίας.