Η οικογένεια

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται εδώ πραγματεύεται γενικούς κανόνες ταξινόμησης στις μορφές των οικογενειών, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με ιδιαίτερη μορφή.

Αρχεία

Η οικογένεια
1,60 €
0,80 €

Η οικογένεια

Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο πραγματεύεται τις μορφές της οικογένειας.

Η οικογένεια
1,60 €
0,80 €

Η οικογένεια

Στο σχέδιο μαθήματος παρουσιάζονται αναλυτικά οι διδακτικοί στόχο και οι οδηγίες για την διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού.

Η οικογένεια
1,60 €
0,80 €

Η οικογένεια

Η παρουσίαση Power Point συμπληρώνει την πορεία του μαθήματος, καθώς βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας, διατηρώντας έτσι αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών μας.