Βρέθηκαν 399 ενότητες

Κύριες και Δευτερεύουσες προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Κύριες και Δευτερεύουσες προτάσεις

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
5 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις κύριες και για τις δευτερεύουσες προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε για τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων.

Τελικές- Βουλητικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Τελικές- Βουλητικές προτάσεις

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
5 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες τελικές και για τις δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποιες δευτερεύουσες προτάσεις είναι τελικές και ποιες βουλητικές.

Αποτελεσματικές (Συμπερασματικές) προτάσεις-αιτιολογικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Αποτελεσματικές (Συμπερασματικές) προτάσεις-αιτιολογικές προτάσεις

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές προτάσεις) και για τις αιτιολογικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε να τις διακρίνουμε.

Υποθετικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Υποθετικές προτάσεις

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτές και στις κύριες προτάσεις.

Αναφορικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Αναφορικές προτάσεις

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις αναφορικές προτάσεις και συγκεκριμένα για τα είδη των αναφορικών προτάσεων.

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ειδικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές)
ΣΤ Δημοτικού

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ειδικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές)

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις.

Σελίδα 65 από 67