Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ειδικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές)

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Νοέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά τα είδη των δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά με τις ειδικές προτάσεις, τις ενδοιαστικές προτάσεις και τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τις ειδικές, τις πλάγιες ερωτηματικές και τις ενδοιαστικές προτάσεις, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις. Στην παρουσίαση επισημαίνεται ο συντακτικός ρόλος των δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων (αντικείμενο, υποκείμενο, επεξήγηση) και αποσαφηνίζεται πως οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις λειτουργούν ως συμπλήρωμα του ρήματος της κύριας πρότασης.