Βρέθηκαν 17 ενότητες

Αναφορικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Αναφορικές προτάσεις

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις αναφορικές προτάσεις και συγκεκριμένα για τα είδη των αναφορικών προτάσεων.

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ειδικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές)
ΣΤ Δημοτικού

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ειδικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές)

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις.

Όροι πρότασης
ΣΤ Δημοτικού

Όροι πρότασης

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τους βασικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν μια πρόταση. Ειδικότερα, θα μάθουμε τις βασικές μορφές που αποτελούν μια απλή πρόταση.

Είδη πρότασης (ως προς τους βασικούς όρους)
ΣΤ Δημοτικού

Είδη πρότασης (ως προς τους βασικούς όρους)

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τα είδη της πρότασης.

Χρόνος
ΣΤ Δημοτικού

Χρόνος

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται ο χρόνος στην ελληνική γλώσσα.

Ονοματικές - Ρηματικές Φράσεις
ΣΤ Δημοτικού

Ονοματικές - Ρηματικές Φράσεις

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την Ονοματική και τη Ρηματική Φράση. Επίσης, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε την Ονοματική Φράση σε Ρηματική, όπως και τη Ρηματική Φράση σε Ονοματική.

Σελίδα 2 από 3