Βρέθηκαν 20 ενότητες

1η ενότητα -  2η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
ΣΤ Δημοτικού

1η ενότητα - 2η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Στη δεύτερη υποενότητα της ενότητας Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα της Στ Δημοτικού μαθαίνουμε πώς γίνεται η περιγραφή ενός αντικειμένου και ειδικότερα ενός πλοίου. Η διδασκαλία μεθοδεύεται βάσει απλών - βήμα προς βήμα - σταδίων μέσα από τα οποία οι μαθητές εξοικειώνονται και κατακτούν το διδακτικό στόχο της περιγραφής.

1η ενότητα -  1η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
ΣΤ Δημοτικού

1η ενότητα - 1η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα ταξίδι στον τόπο και στο χρόνο θα επιχειρήσουμε στην πρώτη υποενότητα της ενότητας Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα της Στ Δημοτικού και συγχρόνως θα μάθουμε πώς να γράφουμε τις δικές αφηγήσεις!

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Κατοικία
ΣΤ Δημοτικού

2η ενότητα - 1η υποενότητα Κατοικία

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Η περιγραφή κτηρίου αναλύεται στην πρώτη υποενότητα της ενότητας Κατοικία της Στ Δημοτικού μέσα από καλά δομημένα κείμενα και εύστοχες ασκήσεις.

2η ενότητα - 2η υποενότητα   Κατοικία
ΣΤ Δημοτικού

2η ενότητα - 2η υποενότητα Κατοικία

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εμβάθυνση στην περιγραφή σπιτιού με επιπλέον κείμενα και ασκήσεις επιχειρείται στην δεύτερη υποενότητα της ενότητας Κατοικία της Στ Δημοτικού.

2η ενότητα - 3η υποενότητα   Κατοικία
ΣΤ Δημοτικού

2η ενότητα - 3η υποενότητα Κατοικία

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Στην τελευταία υποενότητα της ενότητας Κατοικία της Στ Δημοτικού ολοκληρώνουμε την περιγραφή κατοικίας με ένα ακόμη κείμενο για ένα εξοχικό σπίτι στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, οι μαθητές καλούνται πλέον να συγγράψουν ένα δικό τους κείμενο περιγραφής κατοικίας.

3η ενότητα - επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940
ΣΤ Δημοτικού

3η ενότητα - επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου της Στ Δημοτικού μας κάνει όλους να προβληματιστούμε και να νιώσουμε υπερήφανοι.

Σελίδα 1 από 4