1η ενότητα - 2η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γλώσσα
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στη δεύτερη υποενότητα της ενότητας Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα της Στ Δημοτικού μαθαίνουμε πώς γίνεται η περιγραφή ενός αντικειμένου και ειδικότερα ενός πλοίου. Η διδασκαλία μεθοδεύεται βάσει απλών - βήμα προς βήμα - σταδίων μέσα από τα οποία οι μαθητές εξοικειώνονται και κατακτούν το διδακτικό στόχο της περιγραφής.

Αρχεία

1η ενότητα -  2η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 2η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Μέσα από ένα κείμενο για το θωρηκτό Αβέρωφ μαθαίνουμε πώς γίνεται η περιγραφή ενός πλοίου. Υπάρχουν ασκήσεις για την περιγραφή αντικειμένου, αλλά και για τα διπλά σύμφωνα (γκ και γγ) και για τις λέξεις που γράφονται με δύο όμοια σύμφωνα. Οι ασκήσεις αυτές δίνονται σε ένα καθαρά κειμενικό πλαίσιο και όχι μέσα από μεμονωμένες και μη συσχετιζόμενες με κείμενο λέξεις. Μάλιστα, σε αυτές τις ασκήσεις η διδασκαλία μπορεί να λάβει και μορφή διαγωνισμού! Όποιος βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει!

1η ενότητα -  2η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 2η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

1η ενότητα -  2η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 2η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα προβολή Powerpoint βλέπουμε ξανά και πολύ αναλυτικά πώς γίνεται η περιγραφή ενός αντικειμένου, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες - καθοδηγούμενοι από τις διαφάνειες της προβολής - θα επιχειρήσουν να περιγράψουν οι ίδιοι παιδικά παιχνίδια, μεταφορικά μέσα και σύγχρονες κατασκευές.