1η ενότητα - 1η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γλώσσα
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Ένα ταξίδι στον τόπο και στο χρόνο θα επιχειρήσουμε στην πρώτη υποενότητα της ενότητας Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα της Στ Δημοτικού και συγχρόνως θα μάθουμε πώς να γράφουμε τις δικές αφηγήσεις!

Αρχεία

1η ενότητα -  1η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 1η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Αρχικά, θα διαβάσουμε ένα κείμενο για τον Φίλιππο τον Β΄και στη συνέχεια μέσα από συγκεκριμένα βήματα θα δούμε πώς αφηγούμαστε εμείς ένα συμβάν. Ακόμα, θα μιλήσουμε για τις ομόηχες λέξεις και θα λύσουμε σχετικές ασκήσεις.

1η ενότητα -  1η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 1η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

1η ενότητα -  1η υποενότητα  Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 1η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Σε αυτήν την προβολή καλούμαστε να λύσουμε επιπλέον ασκήσεις για τις ομόηχες λέξεις. Επίσης, έχει καταχωρισθεί ένα ποίημα του Νίκου Γκάτσου και ένα κείμενο σχετικά με τα ταξίδια. Το ποίημα και το κείμενο συνοδεύονται από σχετικές ασκήσεις.