2η ενότητα - 1η υποενότητα Κατοικία

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Η περιγραφή κτηρίου αναλύεται στην πρώτη υποενότητα της ενότητας Κατοικία της Στ Δημοτικού μέσα από καλά δομημένα κείμενα και εύστοχες ασκήσεις.

Αρχεία

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 1η υποενότητα Κατοικία

Αρχικά, θα δούμε ποια είναι τα βήματα από τα οποία πρέπει να διέρχεται η περιγραφή ενός κτηρίου. Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε το ρόλο των επιθέτων στο λόγο μας, καθώς και τις συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα. Ακόμη, υπάρχει μια εκτενής και αναλυτικότατη αναφορά στις λέξεις με τις οποίες δηλώνεται ο χρόνος και ένα κείμενο στο οποίο οι ίδιοι οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν τα βήματα (δομικά στοιχεία) από τα οποία περνάει η περιγραφή ενός κτηρίου.

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 1η υποενότητα Κατοικία

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 1η υποενότητα Κατοικία

Μια κατατοπιστική προβολή Powerpoint για την περιγραφή σπιτιού μαζί με ασκήσεις ορθογραφίας και κατανόησης.