2η ενότητα - 3η υποενότητα Κατοικία

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην τελευταία υποενότητα της ενότητας Κατοικία της Στ Δημοτικού ολοκληρώνουμε την περιγραφή κατοικίας με ένα ακόμη κείμενο για ένα εξοχικό σπίτι στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, οι μαθητές καλούνται πλέον να συγγράψουν ένα δικό τους κείμενο περιγραφής κατοικίας.

Αρχεία

2η ενότητα - 3η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 3η υποενότητα Κατοικία

Μέσα από ένα κείμενο για ένα εξοχικό βλέπουμε και ολοκληρώνουμε πλέον την περιγραφή κατοικίας. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα περιγράψουν οι ίδιοι και οι ίδιες ένα σπίτι παρατηρώντας φωτογραφίες από την πρόσοψη και τους εσωτερικούς χώρους μιας εξοχικής κατοικίας και καθοδηγούμενοι από συγκεκριμένες ερωτήσεις που συνοδεύουν τις φωτογραφίες αυτές. Συγχρόνως, θα δουν και τις παράγωγες και σύνθετες λέξεις του ρήματος οικώ.

2η ενότητα - 3η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 3η υποενότητα Κατοικία

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

2η ενότητα - 3η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 3η υποενότητα Κατοικία

Στην προβολή θα βρούμε τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την περιγραφή της εξοχικής κατοικίας στη βόρεια Ελλάδα και επιπλέον ασκήσεις για τις λέξεις που παράγονται ή συντίθενται με το ρήμα οικώ.