2η ενότητα - 2η υποενότητα Κατοικία

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Εμβάθυνση στην περιγραφή σπιτιού με επιπλέον κείμενα και ασκήσεις επιχειρείται στην δεύτερη υποενότητα της ενότητας Κατοικία της Στ Δημοτικού.

Αρχεία

2η ενότητα - 2η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 2η υποενότητα Κατοικία

Προκειμένου να δούμε καλύτερα την περιγραφή σπιτιού, διαβάζουμε και αναλύουμε παράγραφο-παράγραφο ένα κείμενο στο οποίο περιγράφεται το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις διερευνούμε τα δομικά στοιχεία των κειμένων περιγραφής κτηρίου. Επίσης, γίνεται πολύ αναλυτική διδασκαλία των ουσιαστικών θηλυκού γένος σε -ος (π.χ. η μέθοδος) και -η (π.χ. η εντύπωση). Αρχικά, δίνεται το κλιτικό τους υπόδειγμα και οι κανόνες που το συνοδεύουν και στη συνέχεια μέσα από μια πλειάδα ασκήσεων (λειτουργικού και επικοινωνιακού τύπου) οι μαθητές εξασκούνται σε αυτά.

2η ενότητα - 2η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 2η υποενότητα Κατοικία

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

2η ενότητα - 2η υποενότητα   Κατοικία
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 2η υποενότητα Κατοικία

Στην προβολή βλέπουμε αναλυτικά τα δομικά στοιχεία της περιγραφής και ορισμένες ακόμα ασκήσεις γραμματικής για τα ουσιαστικά θηλυκού γένος σε -ος (π.χ. η οδός) και σε -η (π.χ. η έκφραση).