Βρέθηκαν 73 ενότητες

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 1.
ΣΤ Δημοτικού

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 1.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 1.

Η έννοια της μεταβλητής.
ΣΤ Δημοτικού

Η έννοια της μεταβλητής.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.
ΣΤ Δημοτικού

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο προσθετέο.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.
ΣΤ Δημοτικού

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο μειωτέο ή αφαιρετέο.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.
ΣΤ Δημοτικού

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο παράγοντα γινομένου.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.
ΣΤ Δημοτικού

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο διαιρετέο ή διαιρέτη.

Σελίδα 5 από 13