Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο μειωτέο ή αφαιρετέο.

Αρχεία

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο μειωτέο ή αφαιρετέο.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.

Παρουσίαση για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο μειωτέο ή αφαιρετέο.