Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο παράγοντα γινομένου.

Αρχεία

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο παράγοντα γινομένου.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.

Παρουσίαση για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο παράγοντα γινομένου.