Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο διαιρετέο ή διαιρέτη.

Αρχεία

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο διαιρετέο ή διαιρέτη.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης.

Παρουσίαση για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο διαιρετέο ή διαιρέτη.