Η έννοια της μεταβλητής.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής.

Αρχεία

Η έννοια της μεταβλητής.
1,60 €
0,80 €

Η έννοια της μεταβλητής.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας της μεταβλητής.

Η έννοια της μεταβλητής.
1,60 €
0,80 €

Η έννοια της μεταβλητής.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Η έννοια της μεταβλητής.
1,60 €
0,80 €

Η έννοια της μεταβλητής.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής.