Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο προσθετέο.

Αρχεία

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο προσθετέο.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.
1,60 €
0,80 €

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος.

Παρουσίαση για την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με άγνωστο προσθετέο.