Βρέθηκαν 63 ενότητες

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.
Δ Δημοτικού

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαχείρισης σύνθετων προβλημάτων.

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.
Δ Δημοτικού

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων.

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.
Δ Δημοτικού

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών ως το 1.000.000.

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.
Δ Δημοτικού

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την διαχείριση των αριθμών ως το 1.000.000.

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.
Δ Δημοτικού

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων με αριθμούς ως το 1.000.000.

Μετρώ το χρόνο (1).
Δ Δημοτικού

Μετρώ το χρόνο (1).

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του χρόνου και της ώρας.

Σελίδα 7 από 11