Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την διαχείριση των αριθμών ως το 1.000.000.

Αρχεία

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της διαχείρισης των αριθμών ως το 1.000.000.

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.

Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 9. Περιλαμβάνει τις λύσεις των ασκήσεων.

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την διαχείριση των αριθμών ως το 1.000.000.