Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων.

Αρχεία

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης προβλημάτων.

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων.