Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών ως το 1.000.000.

Αρχεία

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των αριθμών ως το 1.000.000.

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 7. Δίνονται μαζί και οι λύσεις.

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών ως το 1.000.000.