Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαχείρισης σύνθετων προβλημάτων.

Αρχεία

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της διαχείρισης σύνθετων προβλημάτων.

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαχείρισης σύνθετων προβλημάτων.