Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων με αριθμούς ως το 1.000.000.

Αρχεία

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης προβλημάτων με αριθμούς ως το 1.000.000.

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων με αριθμούς ως το 1.000.000.