Βρέθηκαν 32 ενότητες

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας
Γ Δημοτικού

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μία άρτια δομημένη εκπαιδευτική προσέγγιση για την ενότητα "Χωριά και Πόλεις του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
Γ Δημοτικού

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μέσα από μία καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν τα δημιουργήματα της φύσης από τα δημιουργήματα του ανθρώπου, στην ενότητα "Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
Γ Δημοτικού

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα λόγω της συσσώρευσης πληθυσμού στα αστικά κέντρα, στην ενότητα "Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ δημοτικού.

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας
Γ Δημοτικού

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, προτείνεται μία εκπαιδευτική προσέγγιση που στηρίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές.

Ένας χάρτης μας πληροφορεί
Γ Δημοτικού

Ένας χάρτης μας πληροφορεί

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Μία πρωτότυπη εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία παρουσιάζονται οι γεωγραφικοί όροι του χάρτη, στην ενότητα "Ένας χάρτης μας πληροφορεί" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
Γ Δημοτικού

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Η συνέχεια της προηγούμενης ενότητας που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους γεωγραφικούς όρους του χάρτη, για τη Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Σελίδα 2 από 6