Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Η συνέχεια της προηγούμενης ενότητας που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους γεωγραφικούς όρους του χάρτη, για τη Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Αρχεία

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
1,60 €
0,80 €

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Το φύλλο εργασίας ακολουθεί μία ευδιάκριτη πορεία για την αναγνώριση και την εισαγωγή των γεωγραφικών όρων του χάρτη.

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
1,60 €
0,80 €

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες βήμα προς βήμα που θα διευκολύνουν τον διδάσκοντα στη μαθησιακή διαδικασία.

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
1,60 €
0,80 €

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας βοηθώντας τον διδάσκοντα κατά την διάρκεια του μαθήματος και διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών.