Χωριά και Πόλεις του τόπου μας

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία άρτια δομημένη εκπαιδευτική προσέγγιση για την ενότητα "Χωριά και Πόλεις του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Αρχεία

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας

Στο φύλλο εργασίας των μαθητών χρησιμοποιούνται ο προβληματισμός, η καταγραφή πληροφοριών καθώς και η σύγκριση διαφορετικών καταστάσεων για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους καθώς και τις οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος βήμα προς βήμα, διευκολύνοντας τον διδάσκοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας

Η παρουσίαση βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας βοηθώντας τους μαθητές στην καταγραφή των πληροφοριών αλλά και την σύγκριση διαφορετικών καταστάσεων, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους.