Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στην ενότητα "Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, προτείνεται μία εκπαιδευτική προσέγγιση που στηρίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές.

Αρχεία

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας

Η εκπαιδευτική διαδικασία που προτείνεται μέσα από το φύλλο εργασίας των μαθητών στηρίζεται στην απεικονιστική δεξιότητα των μαθητών και ολοκληρώνεται με ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο χρησιμοποιείται το εργαλείο που κατασκευάστηκε.

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες βήμα προς βήμα που διευκολύνουν τον διδάσκοντα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας

Η παρουσίαση πλαισιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία επικουρικά, ώστε να διευκολύνει τον διδάσκοντα και να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.