Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα λόγω της συσσώρευσης πληθυσμού στα αστικά κέντρα, στην ενότητα "Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ δημοτικού.

Αρχεία

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τα συνήθη περιβαλλοντικά προβλήματα των πόλεων μέσα από μία ενδιαφέρουσα διαδικασία που εμπλουτίζεται με εικόνες από την καθημερινότητά μας.

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Το σχέδιο μαθήματος αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον διδάσκοντα ώστε να τον διευκολύνει στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιλαμβάνοντας αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες.

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Στην παρουσίαση περιέχονται όλες οι φωτογραφίες ανά περιβαλλοντικό πρόβλημα διευκολύνοντας τον διδάσκοντα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.