Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μέσα από μία καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν τα δημιουργήματα της φύσης από τα δημιουργήματα του ανθρώπου, στην ενότητα "Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Αρχεία

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
1,60 €
0,80 €

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιέχει πρωτότυπες και περίεργες εικόνες από τα δημιουργήματα της φύσης αλλά και του ανθρώπου. Οι μαθητές προβληματίζονται για τον τρόπο που επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων.

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
1,60 €
0,80 €

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Το σχέδιο μαθήματος καθοδηγεί βήμα βήμα τον διδάσκοντα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς περιέχει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος.

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
1,60 €
0,80 €

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Η παρουσίαση συμπληρώνει το φύλλο εργασίας καθιστώντας πιο εύκολη την εκπαιδευτική διαδικασία διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο.