Βρέθηκαν 63 ενότητες

Επαναληπτικό Μάθημα
Β Δημοτικού

Επαναληπτικό Μάθημα

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.

Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11.
Β Δημοτικού

Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της προπαίδειας του 9 και του 11.

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.
Β Δημοτικού

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της διαίρεσης ως αντίστροφης πράξης του πολλαπλασιασμού ή ως διαδοχικής αφαίρεσης.

Καλύπτω επιφάνειες.
Β Δημοτικού

Καλύπτω επιφάνειες.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της έννοιας του εμβαδού ως κάλυψη επιφάνειας.

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.
Β Δημοτικού

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση του χρόνου.

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.
Β Δημοτικού

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση των μονάδων μέτρησης του χρόνου.

Σελίδα 6 από 11