Επαναληπτικό Μάθημα

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.

Αρχεία

Επαναληπτικό Μάθημα
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό Μάθημα

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις στην Ενότητα 4.

Επαναληπτικό Μάθημα
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό Μάθημα

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Επαναληπτικό Μάθημα
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό Μάθημα

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα 4, περιέχει τις λύσεις.