Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της διαίρεσης ως αντίστροφης πράξης του πολλαπλασιασμού ή ως διαδοχικής αφαίρεσης.

Αρχεία

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.
1,60 €
0,80 €

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της διαίρεσης ως αντίστροφης πράξης του πολλαπλασιασμού ή ως διαδοχικής αφαίρεσης.

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.
1,60 €
0,80 €

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.
1,60 €
0,80 €

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.
1,60 €
0,80 €

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαίρεσης ως αντίστροφης πράξης του πολλαπλασιασμού ή ως διαδοχικής αφαίρεσης.