Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση του χρόνου.

Αρχεία

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του χρόνου.

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση του χρόνου.