Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση των μονάδων μέτρησης του χρόνου.

Αρχεία

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των μονάδων μέτρησης του χρόνου.

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των μονάδων μέτρησης του χρόνου.